Tuesday, 13 April 2021

Blitz Healing و Health Scaling: علم الأعصاب الرياضي والهندسة الصحية وأصل Generations Fit و Karate Consultants و Elite Performance Karate-do و Elite Performance Sport Karate-do. تصميم الحياة وتصميم السعادة ؛ تاريخ وتقدير فلسفة الفن في ممارسة الرياضة واللياقة الصحية للتأهيل ، إيقاظ أبعاد الحركة الداخلية.

                                      

No comments:

Post a Comment